Szkolena dla położnych

Corefit® System w pracy położnej opiera się na wczesnej reedukacji mięśni dna miednicy, która zapobiega występowaniu nietrzymania moczu i obniżenia narządów rodnych oraz zaburzeń sfery seksualnej.

  • Szkoły rodzenia – trening mięśni dna miednicy jako przygotowanie do porodu i wczesnej reedukacji mięśni dna miednicy w połogu;
  • Położne środowiskowe – reedukacja mięśni dna miednicy w domu pacjentki;
  • Położne pracujące w oddziałach położniczych i ginekologicznych – trening mięśni dna miednicy jako przygotowanie do operacji uroginekologicznej oraz ćwiczenia utrwalające efekty zabiegu prowadzone w grupach lub indywidualnie.

Położne, mając bliski kontakt z kobietami w okresie porodu i połogu wdrażając ćwiczenia już w drugiej dobie po porodzie stają się najważniejszym filarem programu zapobiegania następstwom urazów okołoporodowych.

Korzyści dla firm

  • rozszerzenie oferty świadczonych usług
  • budowanie przewagi konkurencyjnej
  • rozwój kompetencji zawodowych położnych
  • skuteczne narzędzie profilaktyczne
  • działanie prozdrowotne, prospołeczne