Oferta szkoleniowa

Skorzystaj i zastosuj w swojej pracy !

Program oraz czas trwania kursu uzależniony jest od szkolonej grupy zawodowej.

Szkolenie rozpoczyna się częścią teoretyczną podczas której zostanie omówiona fizjologia miednicy mniejszej oraz patologia i patofizjologia danego obszaru ciała. Pierwsza część szkolenia to również wprowadzenie do koncepcji Corefit® System.

Druga część szkolenia to część praktyczna podczas której zostanie omówione postępowanie terapeutyczne według koncepcji Corefit® System w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej z uwzględnieniem jakości, czasu aktywacji mięśni dna miednicy oraz kokontrakcji mięśni głębokiego cylindra stabilizacyjnego z oceną różnicowania kinestatycznego i siły mięśnia poprzecznego brzucha (TrA).

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę i narzędzia do pracy z pacjentami. Wiedzę opartą na wieloletnich badaniach. Wiedzę, która ma zastosowanie nie tylko w schorzeniach dna miednicy i profilaktyce urazów okołoporodowych ale również w zaburzeniach stabilizacji kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego (bóle, zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych, dyskopatie), a więc dolegliwościach nękających ogromną ilość pacjentów w każdym wieku.

Sprawdź możliwość finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Dla zainteresowanych udzielamy szczegółowych informacji o możliwości finansowania z KFS