Strona główna

O metodzie

KONCEPCJA COREFIT®SYSTEM

Corefit® System to autorski program stabilizacji kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego i leczenia dysfunkcji mięśni dna miednicy, opracowany na podstawie badań naukowych i doświadczeń praktycznych autorki metody Izabeli Żak.

Konsultacje indywidualne:

LUBLIN, ul. Orzeszkowej 2 (wtorki i czwartki) – IZABELA ŻAK tel. 606 271 971

BĘDZIN, ul. Bema 10 (pierwsza i czwarta środa miesiąca) – IZABELA ŻAK tel. 606 271 971

Koncepcja Corefit® System traktuje dno miednicy jako silną i stabilną podstawę dla sprawnego funkcjonowania człowieka. Misją tej koncepcji jest edukacja jak chronić, zapobiegać i leczyć dysfunkcje związane z uszkodzeniem mięśni dna miednicy. Koncepcja zawiera ściśle określone zalecenia dotyczące profilaktyki i terapii mięśni dna miednicy w każdym okresie życia kobiety (ciąża, poród, połóg, menopauza) i mężczyzny (głównie stan po prostatektomii). Przedstawia algorytmy postępowania w terapii zachowawczej, przed i pooperacyjnej w ginekologii i urologii.